×
خرید
۴,۵۰۰ تومان

چگونه توانستم زنگ هنر را در مدرسه ابتدایی در بین همکاران و دانش آموزان زنده و فعال نمایم؟

خرید
۴,۵۰۰ تومان

چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم ابتدایی را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم

خرید
۴,۵۰۰ تومان

چگونه توانستم دانش آموزان پایه دوم آموزشگاه … را به درس جمله سازی که زمینه انشا نویسی است علاقه مند نمایم ؟

خرید
۴,۵۰۰ تومان

چگونه توانستم به آموزش و بانشاط سازی درس ریاضی پایه دوم ابتدایی به سبک بازی های کودکانه بپردازم ؟

خرید
۴,۵۰۰ تومان

چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي پايه دوم ابتدايي بهبود ببخشم ؟

خرید
۴,۵۰۰ تومان

چگونه توانستم اعتماد به نفس مبینا دانش آموز کلاس دوم را تقویت نمایم؟

خرید
۴,۵۰۰ تومان

عنوان اقدام پژوهی : چگونه توانستم اضطراب و ترس سیده یاسمین دانش آموز پایه دوم را از بین برده و مصرف قرص آرامبخش را در وی متوقف سازم ؟

خرید
۴,۵۰۰ تومان

عنوان اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکل املا و توانايي جانشين كردن صحيح صورت نوشتاري حروف را در دانش آموزانم برطرف نمایم ؟

خرید
۴,۵۰۰ تومان

موضوع اقدام پژوهی: چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

خرید
۴,۵۰۰ تومان

عنوان طرح جابر : ورزش