×
خرید
۴,۵۰۰ تومان

چگونه توانستم نظم دانش آموزان پايه اول را تقويت كرده و بهبود بخشم ؟

خرید
۴,۵۰۰ تومان

چگونه توانستم به شادابی حیاط و محوطه بازی ‏و مطالعه بچه ها کمک کنم.

خرید
۴,۵۰۰ تومان

چگونه خلاقیت دانش آموزان کلاس اول را پرورش دادم ؟

خرید
۴,۵۰۰ تومان

چگونه توانستم اعتماد به نفس زهرا دانش آموز کلاس اول آموزشگاه……را تقويت نمايم ؟

خرید
۴,۵۰۰ تومان

چگونه توانستم مشکل وابستگی بیش از حد ستایش دانش آموز کلاس اول را به مادرش برطرف نمایم ؟

خرید
۴,۵۰۰ تومان

موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم به کمک نوآوری های آموزشی اختلالات یادگیری و رفتاری سحر دانش آموز پایه اول را برطرف نمایم؟

خرید
۴,۵۰۰ تومان

اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن و استرس را در علی دانش آموز کلاس اول بهبود بخشم ؟

خرید
۴,۵۰۰ تومان

اقدام پژوهی : چگونه توانستم ترس و اضطراب را در دانش آموز پایه اول را برطرف سازم؟

خرید
۴,۵۰۰ تومان

چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان پايه اول را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم؟

خرید
۴,۵۰۰ تومان

چگونه توانستم رفتارهای نادرست و ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی ام را اصلاح کنم ؟